Ana Knjazovic

Ana sa narodila 7. mája 1950 v Kovačici.Vyrastala vedľa svojho slávneho otca, Jána Knjazovica. Ako mladé dievča začala vystavovať svoje diela po jeho boku. Vyštudovala Fakultu politických vied v Belehrade, oddelenie diplomacie a pracovala ako novinár. Tiež, ona je známa pre jej veľku lásku k zvieratám a podpísuje obrazy s dvoma srdiečkamy. Mala viac ako 50 samostatných výstav.

Samostatné výstavy:

1967  Dom kultúry, Nitra, Slovensko (s Jánom Knjazovicom, organizátor Ladislav Alman)

1973  Hotel Internationale, Budva, Čierna Hora (s Jánom Knjazovicom)

1977  Galéria Ivana Lackovića, Crikvenica, Chorvátsko (s Jánom Knjazovicom)

1985  Galéria primitívneho umenia, Záhreb, Chorvátsko (s Jánom Knjazovicom, org. Gerhard Ledić – Lutajući)

1989  Motel Takovo, Belehrad (org. Zorica Đorđević)

1996  Dom kultúry, Kovačica

1996  Galéria Sunce, Belehrad

1997  Literárny klub Bata, Zemun

1998  Dom kultúry, Kovačica

1998  Medzinárodné press centrum, Belehrad

1999  Humanitárna výstava, Vladičin dvor, Požarevac

1999  KC Kučevo

1999  Monastier Zaova

1999  KC Petrovac na Mlavi

2000  Galéria Madam, Pančevo

2002  Divadlo Duška Radovića, Belehrad

2002  Hotel Maestral, Miločer, Čierna Hora

2002  Medzinárodné press centrum, Belehrad

2004  Galéria Zuzky Medveďovej, Báčsky Petrovec (s Jánom Knjazovicom)

2004  Humanitárna výstava pre deti z Kosova, Galéria Helena, Belehrad

2004  Humanitárna výstava a aukcia obrazov pre deti z Kosova Krok od sna, Galéria 063 Akadémia umenia BK, Belehrad

2005  Evanjelizačný dom Quo Vadis, Bratislava, Slovensko

2005  Klub Vuka Karadžića, Vukova základina, Belehrad

2005  Dom umenia, Piešťany, Slovensko

2006  KC Báčska Palanka (spolu s Jánom Chlpkom)

2006  Galéria Ikar, Dom letectva, Zemun

2006  Výtvarná galéria Energoprojekt, Belehrad

2006  Medzinárodné press centrum, Belehrad

2006  Hotel Dunav, Požarevac

2006  KC Zreňanin, (organizátor výstavy Humánnosť v akcii)

2006  Ruský dom, Belehrad

2007  Vladičin dvor, Požarevac (humanitárna výstava)

2007  Veľkonočná humanitárna výstava pre výstavbu Kostola Svätého Maxima Vyznávača, Knižnica Iliju M. Petrovića, Kostolac

2007  Miestne múzeum Pljevlja, Čierna Hora

2008  Benefičná výstava a aukcia obrazov Knjazovic a priatelia pod záštitou velebnej princézy Jelisavety Karađorđević na pomoc nevidiacim Srbska, Etnografické múzeum v Belehrade

2008  Stiftsgalerie, San Georgio, Rakúsko

2008  Alpen–Adria Galerie, Klagenfurt, Rakúsko

2009  Dom kultúry Srbobran

2009  Humanitárna výstava Srdcem pre Kosovo, Vukova základina, Klub Vuka Karadžića Belehrad

2009  Galéria Krug, Divadlo Bečej

2009  Regionálne múzeum B. Bystrica, Slovensko

2010  Kokava nad Rimavicou, Slovensko

2010  Podjavorinské múzeum, Nové mesto nad Váhom, Slovensko

2011  Dom kultúry Liptovský Mikuláš, Slovensko

2012  Základina Vojvodu Petra Dobrnjca, Požarevac

2013  Srbské kultúrne centrum, Praha, Česko

Výtvarné kolónie:

1967  Výtvarná kolónia, Trebnje, Slovinsko

2000  Výtvarná kolónia, Zlatibor

2001  Tretia kolónia insitného maliarstva, Vyhne, Slovensko (org. Slovnaft globe Art communication), 2001

2001  Výtvarná kolónia Zaječar, Dom mládeže

2002  Výtvarná kolónia Zaječar, Dom mládeže

2002  Maliarska kolónia Glosarijum, Vrnjačka Banja (org. Glosarijum)

2002  Prvá výtvarná kolónia, Kovačica

2003  Výtvarná kolónia Zaječar, Dom mládeže

2004  Výtvarná kolónia Zaječar, Dom mládeže

2004  Výtvarná kolónia Merkur, Nový Sad (org. Vyššia podnikateľská škola)

2005  Druhá výtvarná kolónia, Kovačica

2005  Siedma maliarska kolónia, Pivnica

2006  Maliarske stretnutie Plášť Preblahoslavenej Matky Božej, Draginac (org. SPC v Draginci)

2006  Výtvarná kolónia Široka staza, Zemun

2007  Výtvarná kolónia Vojo, Senta

2007  Výtvarná kolónia Romansa, Pružatovac

2008  Výtvarná kolónia Romansa, Pružatovac

2008  Humanitárna výtvarná kolónia v Srbobrane

2008  Humanitárna výtvarná kolónia Salaš 137 (org. Kolo srbských sestier)

2012  Medzinárodné výtvarné sympózium Trebnje, Slovinsko

2012  Detva – Kalamarka, Slovensko

2012  Medzinárodná výtvarná kolónia INSITA, Humenné, Slovensko

2013  Medzinárodná výtvarná kolónia INSITA, Humenné, Slovensko

2014  Medzinárodná výtvarná kolónia INSITA, Humenné, Slovensko