Kritiky

 

Vzorom jej bol otec

Natasa a Koviljka Smiljkovic

Banátska dedina Kovačica sa stala svetoznámou vďaka jej početným maliarom. Tunajšia etnicky odlúčená a výrazne uzavretá národnosť si z pudu sebazáchovy starostlivo chránila a pestovala všetky mravné, spoločenské a historické charakteristiky svojich predkov. Chránili si všetko, čo ich charakterizovalo a odlišovalo od iných a prenášali to z pokolenia na pokolenie. Medzi mnohými maliarmi v Kovačici trvalé miesto patrí maliarovi Jánovi Knjazovicovi. Na kovačickej [...]

Čítaj ďalej

Obrazy Nataše Knjazovic: Magické divadlo srdca

Ana Djordjevic a Natasa Knjazovic

V dnešnom období, túžiacom po novom a pozitívnom systéme hodnôt, úloha umelca – okrem úlohy toho, kto drží zrkadlo odrážajúce dobu – nevyhnutne sa stáva duchovnou misiou s cieľom ponúknuť cestu k pretvoreniu skutočnosti v jeden čistejší výhľad… Umelci, ktorí horlivo veria, že tvorivosť má silu meniť ich spolu s obecenstvom (v zmysle podstatnej metamorfózy/transfigurácie), v súčasnosti sú ohrozeným druhom a našou povinnosťou [...]

Čítaj ďalej

Historička umenia Jelena Anđelković

Insitné maliarstvo Kovačice, vo svojej dlhej tradícii, dnes nachádza nové výtvarné výrazy a rozpracovanú poetiku v tvorbe rodiny Knjazovic. Ako jeden zo zakladateľov kovačického insitného maliarstva, Ján Knjazovic svojim srdcom ukázal cestu a zasial semeno, toho stromu, ktorý sa v jeho obrazoch rozvetvuje nie k obzoru, ale k samému nebu, aj teraz to vetvenie k nebeským výšinám šíria jeho dcéra Ana Knjazovic [...]

Čítaj ďalej

Sny dúhových farieb

Slavica Jovanovic a Natasa Knjazovic

Keď tak rozmýšľam o obľúbených maliaroch, sú to bezpochyby Marc Chagall a Ana Knjazovic. Ale čo majú spoločné jeden bieloruský Žid, ktorý sa z rodného Vicebska dostal k svetovej sláve a svietivému Parížu a jedna Slovenka z malého mestečka Kovačica so zoradenými ulicami uprostred nekonečnej vojvodinskej roviny? Možno kunsthistorici spozorujú mnohé spoločné črty v poetikách týchto dvoch maliarov, v ich kolorite a osobitej estetike, pokým [...]

Čítaj ďalej

Značka Knjazovic a neopakovateľné osobnosti výtvarného umenia Slovákov v Srbsku

Nie je od veci povedať si,  že výstavy výtvarného umenia a najmä insitného maliarstva, majú svoj osobitný cveng.  Je to preto,  že ich obsah môže,  ale nemusí byť súdobí nášmu dožitiu každodennosti a k tomu aj jej obsahu alebo aj zrozumyteľnosti. Je to vždy tak?  Niekedy áno. V prípade troch generácií značky Knjazovic – slovenských [...]

Čítaj ďalej

Obrazy maľované srdcom

Nikola Kusovac a Ana Knjazovic

Zo všetkých národov s ktorými Srbi žijú spolu, deliac sa o priestor a osud, zriedkavejšie dobrý a častejšie zlý, prekonávajúc mnohé ťažké historické nástrahy, Slovákom iste patrí osobitné a čestné miesto. To preto, lebo nik ako oni nie je súčastne, tak emotívne a tak pevne viazaný o svoju otčinu, z jednej strany, ale aj o [...]

Čítaj ďalej

Povedali o nás…

Knjazovic maľuje s „vnútorným jasom a detinskou radosťou z rozprávania“
Oto Bihalji-Merin

Čítaj ďalej